MARITA CARMONA

Política de privacidade
Política de privacidade

O Titular infórmao sobre a súa Política de Privacidade en canto ao tratamento e protección dos datos persoais dos usuarios que se poidan recoller durante a navegación polo Sitio Web: https://maritacarmona.galeriadododada.com

Neste sentido, o Titular garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, reflectida na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais (LOPD GDD). Tamén cumpre o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas (RGPD).

O uso do sitio web implica a aceptación desta Política de Privacidade así como das condicións incluídas naAviso Legal.

Identidade responsable

Principios aplicados no tratamento de datos

No tratamento dos seus datos persoais, o Titular aplicará os seguintes principios que cumpren os requisitos do novo regulamento europeo de protección de datos (RGPD):

 • Principio de licitude, lealdade e transparencia: O Titular requirirá sempre o consentimento para o tratamento dos datos persoais, que poderá ser para unha ou varias finalidades concretas sobre as que o Titular informará previamente ao Usuario con absoluta transparencia.
 • Principio de minimización de datos: O Titular solicitará só os datos estritamente necesarios para a finalidade ou finalidades para as que se solicita.
 • Principio de limitación do prazo de conservación: O Titular conservará os datos persoais recollidos durante o tempo estritamente necesario para a finalidade ou fins do tratamento. O Titular informará ao Usuario do prazo de conservación correspondente segundo a finalidade.
  No caso de subscricións, o Titular revisará periódicamente as listas e eliminará aqueles rexistros inactivos durante un tempo considerable.
 • Principio de integridad y confidencialidad: Los datos personales recabados serán tratados de tal manera que su seguridad, confidencialidad e integridad está garantizada.
  O propietario toma as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou o uso indebido dos datos dos seus usuarios por terceiros.

Obtención de datos persoais

Para navegar polo sitio web non é necesario proporcionar ningún dato persoal.

Os casos nos que si facilita os seus datos persoais son os seguintes:

 • Ao contactar a través dos formularios de contacto ou enviar un correo electrónico.
 • Ao facer un comentario nun artigo ou nunha páxina.

Dereitos

O Titular infórmalle que respecto dos seus datos persoais ten dereito a:

 • Solicita acceso aos datos almacenados.
 • Solicitar una rectificación o la supresión.
 • Solicita a limitación do seu tratamento.
 • Opoñerse ao tratamento.

Non pode exercer o dereito á portabilidade dos datos.

El ejercicio de estos derechos es personal y por tanto debe ser ejercido directamente por el interesado, solicitándolo directamente al Titular, lo que significa que cualquier cliente, suscriptor o colaborador que haya facilitado sus datos en algún momento, puede dirigirse al Titular y pedir información sobre los datos que tiene almacenados y cómo los ha obtenido, solicitar la rectificación de los mismos, oponerse al tratamiento, limitar su uso o solicitar la supresión de esos datos en los ficheros del Titular.

Para exercer os seus dereitos, deberá enviar a súa solicitude xunto cunha fotocopia do DNI ou equivalente o enderezo de correo electrónico:&nbspmaritamartincarmona75@gmail.com

O exercicio destes dereitos non inclúe ningún dato que o Titular estea obrigado a conservar para fins administrativos, legais ou de seguridade.

Ten dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se considera que o tratamento dos datos persoais que lle incumbe infrinxe o Regulamento.

Finalidade do tratamento de datos persoais

Cando se conecta ao sitio web para enviar un correo electrónico ao Titular, escribir un comentario sobre un artigo ou unha páxina, subscribirse ao seu boletín, está a proporcionar información persoal da que o Titular é responsable. Esta información pode incluír datos persoais como o seu enderezo IP, nome e apelidos, enderezo físico, enderezo de correo electrónico, número de teléfono e outra información. Ao proporcionar esta información, acepta que a súa información sexa recollida, utilizada, xestionada e almacenada por — Marita Carmona — tal e como se describe nas páxinas:

Os datos persoais e a finalidade do tratamento por parte do propietario son diferentes segundo o sistema de captación de información:

 • Formularios de contacto: O Titular solicita datos persoais, entre os que poden estar: nome e apelidos, enderezo de correo electrónico, teléfono e enderezo da páxina web para atender as consultas do Usuario.
  Por exemplo, o Titular utiliza estes datos para responder a mensaxes, dúbidas, queixas, comentarios ou preocupacións que os Usuarios poidan ter sobre a información incluída no Sitio Web, o tratamento de datos persoais, dúbidas sobre os textos legais incluídos no Sitio Web, así como como calquera outra consulta que poida ter o Usuario e que non estea suxeita ás condicións do Sitio Web.
 • Formularios de comentarios: O Titular solicita datos persoais, que poden incluír: nome e apelidos, enderezo de correo electrónico e enderezo do sitio web para responder aos comentarios do Usuario.

Hai outros propósitos para os que o propietario procesa datos persoais:

 • Garantir o cumprimento das condicións establecidas na páxina de Aviso Legal e da lexislación aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axuden ao Sitio Web a garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.
 • Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece este sitio web.
 • Para analizar a navegación do usuario. O Titular recolle outros datos non identificativos que se obteñen mediante o uso de cookies que se descargan no ordenador do Usuario ao navegar pola Web cuxas características e finalidade se detallan na páxina de Política de Cookies.
 • Para xestionar redes sociais. O propietario ten presenza nas redes sociais. No caso de facerse seguidor nas redes sociais do Titular, o tratamento dos datos persoais rexerase por este apartado, así como por aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e normativa de acceso que pertenzan á rede social que resulten oportunas en cada caso e que aceptaches previamente.
  Podes consultar as políticas de privacidade das principais redes sociais nestas ligazóns:

  El Titular tratará sus datos personales con la finalidad de administrar correctamente su presencia en la red social, informarle de sus actividades, así como para cualquier otra finalidad que las normativas de las redes sociales permiten.

  En ningún caso o propietario empregará os perfís de seguidores nas redes sociais para enviar publicidade individualmente.

Seguridade de datos persoais

Para protexer os seus datos persoais, o Titular toma todas as precaucións razoables e segue as mellores prácticas do sector para evitar a súa perda, uso indebido, acceso indebido, divulgación, alteración ou destrución dos mesmos.

Os seus datos poderán incorporarse a un ficheiro de lista de correo, do que o Titular é responsable da súa xestión e tratamento. A seguridade dos seus datos está garantida, xa que o Titular adopta todas as medidas de seguridade necesarias e garante que os datos persoais só serán utilizados para os fins indicados.

O Titular informa ao Usuario de que os seus datos persoais non serán cedidos a terceiros, agás que a devandita cesión de datos estea cuberta por unha obriga legal ou cando a prestación dun servizo implique a necesidade dunha relación contractual cun responsable. de tratamento. Neste último caso, a cesión de datos ao terceiro só se realizará cando o Titular conte co consentimento expreso do Usuario.

Non obstante, nalgúns casos pódense realizar colaboracións con outros profesionais e, neses casos, requirirase o consentimento do usuario informando sobre a identidade do colaborador e o propósito da colaboración. Sempre se realizará cos máis estritos estándares de seguridade.

Contido doutros sitios web

As páxinas deste sitio web poden incluír contido incorporado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos, etc.). O contido incrustado doutros sitios web compórtase exactamente do mesmo xeito que se tivese visitado o outro sitio web.

Estes sitios web poden recoller datos sobre ti, utilizar cookies, inserir códigos de seguimento de terceiros adicional e supervisar a túa interacción mediante este código.

Política de Cookies

Para que este sitio web funcione correctamente necesitas utilizar cookies, que son información que se almacena no teu navegador web.

Podes consultar toda a información relacionada coa política de recollida e tratamento de cookies na páxina de Política de Cookies.

Lexitimación para o tratamento de datos

A base legal para o tratamento dos seus datos é:

 • O consentimento do interesado.

Categorías de datos persoais

As categorías de datos persoais que o propietario procesa son:

 • Datos identificativos.
 • Non se procesan categorías de datos especialmente protexidas.

Retención de datos persoais

Os datos persoais facilitados ao Titular conservaranse ata que solicite a súa supresión.

Destinatarios de datos persoais

 • Google Analytics es un servicio de analítica web prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google").
  Google Analytics utiliza "cookies", que son archivos de texto ubicados en tu ordenador, para ayudar al Titular a analizar el uso que hacen los Usuarios del sitio Web. La información que genera la cookie acerca del uso del sitio Web (incluyendo la dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos.
  Máis información en:https://analytics.google.com

Podes ver como Google xestiona a privacidade con respecto ao uso de cookies e outra información na páxina Política de privacidade de Google:https://policies.google.com/privacy?hl=es

Tamén podes ver unha lista dos tipos de cookies empregadas por Google e os seus colaboradores e toda a información relacionada co seu uso de cookies publicitarias en:

Navegación web

Ao navegar polo sitio web pódense recoller datos non identificativos, que poden incluír o enderezo IP, a xeolocalización, un rexistro de como se utilizan os servizos e sitios, hábitos de navegación e outros datos que non se poden utilizar para identificarlo.

O sitio web utiliza os seguintes servizos de análise de terceiros:

 • Google Analytics.

O propietario usa a información obtida para obter datos estatísticos, analizar as tendencias, administrar o sitio, estudar os patróns de navegación e recoller información demográfica.

O Titular non se fai responsable do tratamento de datos de carácter persoal que leven a cabo as páxinas web ás que se pode acceder a través dos distintos enlaces contidos no Sitio Web.

Precisión e veracidade dos datos persoais

Vostede acepta que os datos facilitados ao Titular son correctos, completos, exactos e vixentes, así como mantelos debidamente actualizados.

Como Usuario do Sitio Web, é o único responsable da veracidade e corrección dos datos enviados ao Sitio Web, exonerando ao Titular de calquera responsabilidade ao respecto.

Aceptación e consentimento

Como Usuario do Sitio Web, declaras ter sido informado das condicións en materia de protección de datos persoais, aceptas e consentis o tratamento dos mesmos por parte do Titular na forma e para os fins indicados nesta Política de Privacidade.

Para contactar co propietario, subscribirse a un boletín informativo ou facer comentarios neste sitio web, debe aceptar esta Política de privacidade.

Cambios na política de privacidade

O Propietario resérvase o dereito a modificar esta Política de Privacidade para adaptala á nova lexislación ou xurisprudencia, así como ás prácticas da industria.

Estas políticas estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

Este sitio web utiliza cookies propias e de terceiros para o seu correcto funcionamento e con fins analíticos. Ao facer clic no botón Aceptar, acepta o uso destas tecnoloxías e o tratamento dos seus datos para estes fins. Mire
Privacidade